Základy hematologické diagnostiky

OBECNÉ

Odborné sympozium na toto téma je pořádáno v souvislosti s vydáním nového knižního titulu Mladé fronty a. s. Základy hematologické diagnostiky pod edičním vedením prof. MUDr. Edgara Fabera, CSc.

 GARANT ODBORNÉHO PROGRAMU:

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Hemato-onkologická klinika fakultní nemocnice Olomouc