Ošetřovatelské modely v paliativní péči

Informace

Asociace PALMA ve spolupráci s Mladou frontou, a.s., divizí Medical Services a časopisem Sestra připravují odbornou konferenci na téma

OŠETŘOVATELSKÉ MODELY V PALIATIVNÍ PÉČI

Konference se bude konat ve Velkém sále Magistrátu hlavního města Prahy dne 12. 12. 2014.